Real-time verkeersinformatie in haven Rotterdam beëindigd

Beste gebruikers van de Mainport Traffic Monitor,

De afgelopen twee jaar hebben wij met de Mainport Traffic Monitor grote stappen gemaakt met data delen binnen de containersector. Na het ontsluiten van real-time infrastructuurstatus van de wegen in regio Groot Rotterdam hebben wij hebben een eerste stap gezet naar het real-time monitoren en voorspellen van de verwachte wacht- en turnaround tijden in het Rotterdamse Havengebied middels het anoniem verwerken van boordcomputer data van actieve vervoerders.

Het aantal deelnemers dat actief data kon leveren bleef helaas achter bij de verwachting waardoor er geen volledig beeld van de wacht- en afhandeltijd alsmede de incidentele vertragingen op de terminals in de Rotterdamse haven gemaakt kon worden.

De afgelopen maand hebben TLN, Simacan en het Havenbedrijf Rotterdam in overleg met het Alliantie Zeecontainer Vervoerders (AZV), Portbase en NLIP (subsidieverstrekker) de status en toekomst van het Mainport Traffic Monitor initiatief besproken.

Hieruit kwam naar voren dat op dit moment andere factoren een grotere impact op de efficiency en marge hebben dan het inzicht in congestie en wachttijden. De huidige oplossing biedt daarmee voor de vervoerders onvoldoende toegevoegde waarde om er actief gebruik van te maken en de kosten te rechtvaardigen.

Op basis van de ervaringen is besloten de Mainport Traffic Monitor in de huidige vorm niet voort te zetten. De huidige dienstverlening richting is daarom per 31-03-2020 gestaakt en de data zal niet langer via de API's en de website https://www.mainporttraffic.nl/ geraadpleegd kunnen worden.

We willen jullie langs deze weg in ieder geval bedanken voor alle tijd, energie en openheid die jullie de afgelopen jaren hebben getoond om een bijdrage te leveren aan dit initiatief. We hopen dat we jullie in de toekomst mogen blijven benaderen voor nieuwe initiatieven op basis van gemeenschappelijke data doorstroming van vrachttransport te bevorderen.

Simacan, Amersfoort, April 2020

Partners

Rotterdam Mainport Traffic Monitor was een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en Simacan in samenwerking met de volgende partners: